Petiční výbor

Členové petičního výboru v abecedním pořadí a kontakty na ně

Petiční výbor

Bc. Hana Gabrielová, agroporadkyně občanského sdružení Konopa (hanka@konopa.cz); doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c. mult., výzkumný pracovník Lékařské fakulty Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, spoluobjevitel anandamidu („endogenního kanabinoidu“) (lumirh@ekmd.huji.ac.il) Martina Kafková, eReSka - volné sdružení nemocných roztroušenou sklerózou (mart.kaf@seznam.cz); prof. MUDr. ..

Petice za léčebné využití konopí a jeho výzkum - prohlášení petičního výboru

Jsme přesvědčeni, že držitelé rozhodovacích pravomocí v oblasti medicíny a regulace léčiv nevnímají širokou podporu léčebnému využití konopí mezi občany České republiky a neuvědomují si, s jakou netrpělivostí a nadějemi na ni čekají pacienti, jimž standardní léčba nepomáhá nebo způsobuje značné obtíže. Proto jsme se rozhodli iniciovat petici, jejímž cílem je upozornit zákonodárce a další příslušné instituce na význam, který tomuto tématu přikládají odborníci a široká veřejnost.

Petice za léčebné využití konopí a jeho výzkum - prohlášení petičního výboru

Petice navazuje na odborný seminář, jenž se uskutečnil na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v dubnu 2010 pod záštitou poslance MUDr. Mgr. Ivana Langra a děkana 1. lékařské fakulty UK v Praze, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA . Hlavním výstupem semináře bylo zjištění, že mezi politiky a zúčastněnými institucemi, od Národní protidrogové centrály, přes Státní ústav pro kontrolu léčiv, po Insp..

Martina Kafková, členka petičního výboru

Bývalá hudebnice a aktivní sportovkyně, dnes nemocná roztroušenou sklerózou. Konopí jí pomáhá uvolnit křečové stavy a umožňuje vyprazdňování. Říká: "Ten, který nemocným tuto léčivku odpírá, je sobec bez zájmu o ostatní."

Martina Kafková, členka petičního výboru

"Dle mého názoru ten, který nemocným tuto léčivku odpírá, je sobec bez zájmu o ostatní - jestliže ten dotyčný to sám nepotřebuje, ať ji neužívá, ale také neodpírá těm, kterým pomáhá." "Pohrdat tím čemu nerozumíme, je nejen nebezpečnou a dalekosáhlou zbrklostí, ale také absurdní troufalostí." Martina Kafková, nar. 1967 vystudovala gymnázium a konzervatoř - klasická kytara volnočasové aktivit..

Mária Opltová, členka petičního výboru

Vzděláním zdravotní sestra trpí deset let Parkinsonovou nemocí a pracuje v denním stacionáři pro stejně postižené osoby. Říká: "Konopí mnohdy pomůže lidem s Parkinsonovou nemocí žít plnohodnotný život a zároveň sníží negativní dopady na psychiku."

Mária Opltová, členka petičního výboru

"Od roku 2000 se léčím pro Parkinsonovu nemoc ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Neurologické klinice. To je hlavní důvod proč se angažuji v této velmi důležité akci, neboť využití konopí v medicíně mnohdy pomůže lidem s Parkinsonovou nemocí žít plnohodnotný život a zároveň sníží negativní dopady na psychiku nemocného. Setkala jsem se s dvěma nemocnými, kteří se díky konopí viditelně zlepš..

Bc. Hana Gabrielová, členka petičního výboru

Každoročně spolupořádá spolu se sdružením Legalizace.cz akci MMM a přednáší školám i široké veřejnosti na téma pěstování a využití konopné rostliny.

Bc. Hana Gabrielová, členka petičního výboru

"Petici za léčebné využití konopí jsem podepsala, neb roky odpovídám na dotazy o léčebném konopí lidem, kteří se na sdružení Konopa obrací v naději o pomoc. Často popisují velmi smutné životní příběhy, kdy jim současná medicína nepomáhá a ptají se kde získat léčebné konopí. V současné době je však bohužel těžké poskytnout těmto lidem relevantní informace a uspokojivou odpověď. Je nepochopitelné, ž..

doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., člen petičního výboru

Vedoucí Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a proděkan pro nelékařské zdravotnické obory na téže fakultě uvádí: "Frustruje mne pasivita mnoha kolegů a podceňování skupiny kanabinoidů v léčbě jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska bezpečnosti."

doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., člen petičního výboru

"Petici podepisuji s pocitem, že je nutné udělit dalšímu procesu jednání o zavádění tohoto typu léčby pro české pacienty nový a razantnější impuls." "Frustruje mne pasivita mnoha kolegů a podceňování skupiny kanabinoidů v léčbě jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska bezpečnosti. Současně me dlouhodobě provokuje a mrzí iracionalita, kterou často za tímto postojem nacházím a to, že naše uvažování..

MUDr. Pavel Kubů, člen petičního výboru

Expert v oblasti transformace zdravotnictví ve střední a východní Evropě a člen etické komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti do petičního výboru vstoupil se slovy: "Brilantní řečníci obhajující neetický zákon mají pro své PR hry vždy dostatek času, o nějž ale v důsledku pouze okrádají pacienty, kterým konopí nejen pomáhá zmírnit utrpení, ale často se i zcela se uzdravit."

MUDr. Pavel Kubů, člen petičního výboru

"Členství v petičním výboru jsem přijal velmi rád nejen proto, že jsem si již léta jist léčebnými účinky konopí, ale především proto, že pokračovaní prohibice rostlinného konopí pro léčbu a výzkum při stávající úrovni poznaní léčivých a zdraví podporujících účinku aktivních látek v rostlině konopí je v hrubém rozporu se základním etickým pravidlem medicíny - především neškodit. Tisíce pacientu dne..

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c. mult, člen petičního výboru

Objevitel tělu vlastního kanabinoidu anandamidu, namísto kterého se účinná látka konopí váže na tělu vlastní receptory a působí léčivě u řady nemocí, říká: "Svůj výzkum konopí jsem začínal na lékařské fakultě v Olomouci, kde byl zahájen světový výzkum léčebných účinků konopí."

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c. mult, člen petičního výboru

"Do petičního výboru jsem vstoupil vzhledem k tomu, že jsem začínal svůjvýzkum s prof. Kabelíkem, Krejčím a Šantavým na lékařské fakultě v Olomouci, kde prosazovali v praxi konopí jako lék (a také jsem 20 let připravoval pro fakultní lékárnu v Olomouci z konopí tinkturu, která byla používána k léčbě ve fakultní nemocnici) a také proto, že zatímco v České republice léčba konopím (která je mnohdy je..

MUDr. Martin Votava, člen petičního výboru

Přednosta Farmakologického ústavu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který se naplno věnuje výzkumné práci v oblasti centrálního nervového systému, uvádí: "Různé předsudky a omezení by neměly stát v cestě poznání, jak tomu již mnohokrát v minulosti bylo",

MUDr. Martin Votava, člen petičního výboru

"Důvodem jeho účasti v petičním výboru je názor, že různé předsudky a omezení by neměly stát v cestě poznání, jak tomu již mnohokrát v minulosti bylo. Pro výzkumné a léčebné účely se dnes používá celá řada toxických látek a nevidí proto důvod selektivně omezovat používání či výzkum derivátů konopí, které mají celou řadu prokázaných pozitivních účinků." Martin Votava pracuje jako přednosta Farmako..

MUDr. Tomáš Zábranský, PhD., člen petičního výboru

Tomáš Zábranský, drogový epidemiolog a spoluautor publikace o konopí, kterou vydalo nakladatelství Grada v roce 2008, upozorňuje na konsensus, který panuje ohledně léčebného využití konopí: " Parlamentní seminář za účasti politiků, státních úředníků, nemocných a odborníků v dubnu 2010 dospěl k jasným a jednoznačným závěrům: "Léčebné konopí je třeba nemocným zpřístupnit a existuje poměrně jednoduchý a jasně definovaný sled kroků, jimž toho lze dosáhnout."

MUDr. Tomáš Zábranský, PhD., člen petičního výboru

"Léčebnými účinky konopí a konopných látek se intenzivněji zabývám cca od roku 2007, kdy jsem toto téma zpracovával pro dosud nejobsáhlejší českou monografii o konopí, jež vyšla o dva roky později. Můj stupňující se zájem o tuto problematiku a její stále narůstající aktuálnost pro české nemocné nakonec vyústily v organizování parlamentního semináře pod záštitou našeho děkana, prof. Tomáše Zimy, a ..

MgA. Štěpán Kubišta, člen petičního výboru

Ředitel Nové scény Národního divadla vstoupil do petičního výboru jako civilní občan, kterému není lhostejné veřejné dění a lidská otázka: "Je třeba, aby naši zákonodárci našli odvahu se na některá témata podívat po čase znovu. Oprostit se od předsudků, zvážit pro a proti a rozhodnout. Téma dekriminalizace pěstovaní konopí pro léčebné a výzkumné účely mezi ně bezesporu patří."

MgA. Štěpán Kubišta, člen petičního výboru

"Je třeba, aby naši zákonodárci našli odvahu se na některá témata podívat po čase znovu. Oprostit se od předsudků, zvážit pro a proti a rozhodnout. Téma dekriminalizace pěstovaní konopí pro léčebné a výzkumné účely mezi ně bezesporu patří." nar. 11. 2. 1978 v Praze Pracovní zkušenosti: Národní divadlo - ředitel Nové scény Národního divadla (od 01/2010) Národní divadlo - vedoucí odboru produ..

Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., člen petičního výboru

Vedoucí laboratoře pro molekulární patologii Lékařské fakulty UP Olomouc a bývalý děkan Lékařské fakulty UP Olomouc připomíná: "Olomoucká lékařská fakulta, s níž jsem spojil svůj vědecký život, byla kdysi ve výzkumu fascinujících léčebných vlastností konopí a látek z něj celosvětovým premiantem."

Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., člen petičního výboru

"Olomoucká lékařská fakulta, s níž jsem spojil svůj vědecký život, byla kdysi ve výzkumu fascinujících léčebných vlastností konopí a látek z něj celosvětovým premiantem; tým kolem profesorů Kubelíka a Šantavého již v padesátých letech připravil na dané téma ucelenou monografii, která se ukázala nejen mimořádně kvalitní svým obsahem a konceptualizací, ale i svým vizionářstvím. Přítel a kolega Hanuš..