Petice za léčebné využití konopí a jeho výzkum

Já, níže podepsaný/á, souhlasím s textem „PETICE ZA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ PACIENTŮM V ČESKÉ REPUBLICE LÉČBU KONOPÍM A UMOŽŇUJÍCÍ JEHO VÝZKUM", jejíž plné znění je uvedeno ZDE.

Cílem této petice je v ČR prosadit uzákonění lege artis medicínské léčby konopím pro indikované pacienty a k tomu nezbytného pěstování a zpracování netechnického konopí pro léčebné a výzkumné účely ve shodě s mezinárodními úmluvami OSN, jichž je Česká republika signatářem.


Aktuální počet podpisů

73493


Jméno *
 
Příjmení *
 
Adresa *
 
Povolání *
 
Rok narození *
 
Email *
 
Telefon
 
Poznámka (proč jsem podepsal/a)
 
 
 

Odesláním elektronického formuláře vyslovujete souhlas se zpracováním zadaných osobní údajů, včetně citlivých, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně pro účely a v rozsahu této petiční akce.

Na webové stránce s počtem signatářů a jejich seznamem bude zobrazeno jen jméno, příjmení a povolání signatáře.