doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., člen petičního výboru

Vedoucí Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a proděkan pro nelékařské zdravotnické obory na téže fakultě uvádí: "Frustruje mne pasivita mnoha kolegů a podceňování skupiny kanabinoidů v léčbě jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska bezpečnosti."

"Petici podepisuji s pocitem, že je nutné udělit dalšímu procesu jednání o zavádění tohoto typu léčby pro české pacienty nový a razantnější impuls."

"Frustruje mne pasivita mnoha kolegů a podceňování skupiny kanabinoidů v léčbě jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska bezpečnosti. Současně me dlouhodobě provokuje a mrzí iracionalita, kterou často za tímto postojem nacházím a to, že naše uvažování (myslím obecně celou skupinu zdravotníků) je tak moc ovlivňováno různými klišé, předsudky a laickými názory, že se dokonce často rozcházíme s tím, co říká věda a klinické poznatky."

Klinický psycholog a psychoterapeut. Absolvent jednooborové psychologie na Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a postgraduálního studia na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL). V roce 2005 byl na Palackého Univerzitě v Olomouci habilitován v oboru klinická psychologie. Svoji profesní dráhu začínal jako preventivní a poradenský pracovník ve Sdružení Podané ruce, kde později pracoval jako vedoucí Denního psychoterapeutického stacionáře Elysium a ředitel sekce léčebných zařízení. Paralelně s tím se profiloval v oboru klinická psychologie na Psychiatrické klinice Brno-Bohunice. V roce 2005 byl jmenován vedoucím nově vzniklého Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univeryity Karlovy v Praze, kde od roku 2008 působí též jako proděkan pro nelékařské zdravotnické obory. Je externím spolupracovníkem Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti a předsedou občanského sdružení SCAN vydávajícího odborný časopis Adiktologie. V psychoterapii má vzdělání v integrativním přístupu a v gestalt terapii.