Podpis petice - jak postupovat?

Níže uvádíme, jak postupovat při zasílání podpisu nebo jejich sběru a přikládáme formulář pro sběr podpisů. Petici lze také podepsat přímo v rubrice "podepište elektronicky".

Sběr petičních podpisů zajišťuje občanské sdružení Konopa o. s. Petici můžete podepsat online na stránce www.lecebnekonopi.cz. Podepsanou petici můžete zaslat také v listinné podobě na adresu: Konopa o. s., Lipenská 29, CZ-370 01 České Budějovice. Přijímáme petiční archy s libovolným počtem podpisů. Petici můžete přijít podepsat také na tato místa:

  • Centrum adiktologie (Ing. Mgr. Vendula Běláčková), Psychiatrická klinika 1. lf UK v Praze a VFN v Praze, Ke Karlovu 11, Praha 2; vždy ve středu 10:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00 hodin.
  • Denní stacionář Parkinson, Společnost Parkinson, o. s., Brunelova 961/14, Praha 4 – Libuš, vždy v pondělí 9:00-16:00 hodin.
  • Kontaktní místo Konopa, o.s., Riegrova 15, České Budějovice, pondělí až pátek v době od 10:00 - 16:00 hodin.
  • OpenAir festival Trutnov, stánek sdružení Konopa o.s. a další, 18. - 21. srpna 2011
  • Reflex Cannabis Cup, Praha, 1. března 2011, NOD Roxy - 15:30 až neomezeno, doprvdným programem jsou odborné přednášky

Pokud se chcete stát se oficiálním sběrným místem podpisů petice za léčebné konopí, kontaktujte Ing. Mgr. Vendulu Běláčkovou (+420 721 818 692, email: mailto:belackova@adiktologie.cz). Sběrná místa po ověření zveřejníme na webu petice a dalších propagačních kanálech.

Neoficiálně může podpisy v okruhu svých známých, přátel a rodinných příslušníků shromažďovat a na adresu Konopy o.s. zaslat každý, kdo chce aktivně podpořit legislativní změny zpřístupňující konopí pro léčbu a výzkum v České republice. Petiční archy lze zaslat buď s jedním (vlastním) podpisem (pak si prosím vytiskněte jen první dvě strany), nebo s více podpisy (pak tiskněte celý dokument s příslušným počtem „podpisových stran“). Podpisy budou uznány za platné jen tehdy, budou-li na uvedeny na oficiálních arších.