Nová "konopná vyhláška" vstoupí v platnost 17. října 2015

Vyhláška se dostala konečně do souladu se zákonem, jenž má naplňovat, a nikoliv do přímého rozporu s jeho literou i duchem, jak tomu bylo doposud.

Rok a tři měsíce poté, co Odborná skupiny pro uvedení léčebného konopí do medicínské praxe předala návrh vyhlášky Ministerstvu zdravotnictví ČR coby věcně příslušnému resortu, byla vyhláška zveřejněna 17.9. jako č. 236/2015 Sb. v částce 98 Sbírky. Z podnětu Státního ústavu pro kontrolu léčiv do něj byla na poslední chvíli vložena měsíční legisvakance, v platnost tedy vstoupí až 17. 10. 2015.

Vyhláška opravuje nejhorší věcné chyby a omezení, která odporovala zásadám medicíny založené na důkazech (EBM), jak je do předchozí vyhlášky v roce 2013 navzdory rozsáhlým připomínkám odborné obce i ministerstev a odborných orgánů vlády vložilo Ministerstvo zdravotnictví ČR pod tehdejším vedením Leoše Hegera (TOP 09).

Měsíční limit preskribovaného léčebného konopí byl tedy z naprosto nedostačujících 30 gramů zvýšen na 180 gramů, z vyhlášky bylo vyňato nesmyslné a nikdy nevysvětlené omezení preskripce pro interní lékaře (původně "jen pro hospitalizované pacienty", zatímco ostatní odbornosti mohly indikovat a předepisovat pro ambulanty i hospitalizované), byl rozšířen seznam odborností, oprávněných léčebné konopí předepisovat, a upřesněny byly i technické parametry a laboratorní požadavky. Tak se vyhláška dostala konečně do souladu se zákonem, jenž má naplňovat, a nikoliv do přímého rozporu s jeho literou i duchem, jak tomu bylo doposud.

Z připomínek ze strany pacientů a odborné obce tak nakonec nebylo ve vyhlášce zohledněn jen návrh na zrušení omezení preskripce pouze na pacienty starší 18 let, a to především s ohledem na jednoznačný názor příslušných odborných společností ČLS JEP. Toto omezení, k němuž není v příslušném zákoně (č. 50/2013) zákonné mocnění, tedy i nadále platí poté, co je posvětila mj. Legislativní rada vlády.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odborná, pacientská i laická veřejnost pevně věří, že moderní, na EBM založená vyhláška pomůže odblokovat dosud jen velmi pomalu se rozvíjející léčbu s využitím léčebného konopí a přípravků z něj, a usnadní rovněž cestu k zavedení úhrady lege artis idikovaného a předepisovaného léčebného konopí tak, aby bylo přístupné nejen legálně, ale i ekonomicky právě těm, kteří je potřebují nejvíce.

 

Plné znění vyhlášky je ke stažení ZDE.