Tisková zpráva Petičního výboru za léčebné konopí k aktuálnímu stavu přípravy legislativních změn ve věci požadavků Petice

PRAHA, 10. října 2011 - Petiční výbor za léčebné konopí reaguje touto tiskovou zprávou na informaci, že v České republice již bylo schváleno využití konopí pro léčbu a výzkum, jak o tom v minulém týdnu nepodloženě referovala některá média. Petiční výbor za léčebné konopí považuje předjímání zpřístupnění léčebného konopí za věcně neopodstatněné a především za neetické ve vztahu k nemocným, a pokládá za vhodné upřesnit, v jakém stavu se legislativní proces v této věci nachází.

Dosavadní vývoj ve věci léčebného využití konopí v ČR

Petice za léčebné konopí (www.lecebnekonopi.cz) byla zveřejněna 15. srpna 2011. Její spontánní kladné přijetí politickou, odbornou, uměleckou i širokou veřejností vyústilo ve vznik expertní pracovní skupiny Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, zaštítěné předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou. Skupinu, která poprvé jednala 15. září 2011, vede děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze prof. Tomáš Zima. Podle jeho prohlášení je cílem skupiny dospět ke společnému stanovisku a případnému návrhu legislativních změn v prosinci 2011.

V ideálním případě bude výsledkem práce expertní skupiny na konci roku 2011 návrh, jak lze toto léčivo co nejrychleji zpřístupnit indikovaným českým pacientům. Návrh bude určen české politické reprezentaci, a pokud u ní přetrvá politická vůle, zahájí představitelé exekutivy a legislativy proces, jenž povede ke schválení potřebných legislativních změn. Podaří-li se změny schválit nadpoloviční většinou poslanců a senátorů, dospěje Česká republika k legální dostupnosti léčby konopím s vysokým obsahem kanabinoidů[1] pro nemocné, jež je obvyklá v řadě jiných vyspělých zemí. Do té doby jsou ale zprávy o brzké distribuci léčebného konopí do lékáren nepřípustným vyvoláváním falešných naději pacientů, kteří konopí potřebují pro zmírnění svého utrpení.

Předjímání dalšího vývoje je neopodstatněné a neetické

Chápeme potřebu zkratky, jíž se média musí řídit; přesto či právě proto považujeme za nutné výslovně prohlásit: stále je zcela možný pesimistický scénář, podle nějž expertní skupina nedojde ke shodě nebo v ní převáží názor, že současnou legislativu není žádoucí měnit, a legální dostupnost léčebného konopí zůstane v dnešním stavu – tedy limitně blízká nule. Stejně tak se může „zadrhnout“ následný politický proces, jakkoliv tomu dosavadní vývoj nenasvědčuje a ohlasy z politické scény jsou v až ohromující většině kladné. Opadne-li ale prvotní entuziasmus, bude možných mechanismů zpomalení či zmrazení procesu zpřístupnění léčebného konopí nemocným celá řada: umělá politizace věci, lobbistické tlaky ze strany výrobců kompetitivních léčiv, osobní animozity mezi politiky, pokusy učinit z tématu léčebného konopí součást výměnných politických obchodů… a řada dalších.

Proto prosíme média i jednotlivce, aby nebyly šířeny zavádějící zprávy o tom, že dostupnost léčebného konopí pro potřebné pacienty byla již schválena a nyní se jedná již „jen“ o vhodné formě preskripce pod kontrolou  specialistů a o bezpečné distribuci do lékáren. Není to pravda; čeká nás ještě dlouhá cesta a je plná obtížných překážek, z nichž každá jedna může být pro legální léčbu konopím osudová.

Děkujeme za podporu petice, její další šíření považujeme za klíčové

Petiční výbor chce při této příležitosti také požádat všechny, kteří podporují změny s cílem zákonně regulovanou léčbu konopím pro nemocné zpřístupnit, aby nepolevovali ve své podpoře petici za léčebné konopí a v úsilí o získávání nových podpisů. Byl to veřejný tlak podporovatelů petice, jenž odstartoval probíhající proces, a bude to právě pokračování a stupňování tohoto tlaku, jež bude hrát klíčovou roli při politickém prosazování potřebných legislativních změn.

Děkujeme všem petentům za jejich dosavadní podporu a ještě jednou prosíme o vytrvalost v ní.

S úctou

Petiční výbor za léčebné konopí

 

Bc. Hana Gabrielová, agroporadkyně občanského sdružení Konopa (hanka@konopa.cz)

Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c. mult., výzkumný pracovník Lékařské fakulty Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, spoluobjevitel anandamidu („endogenního kanabinoidu“) (lumirh@ekmd.huji.ac.il)

Martina Kafková, eReSka - volné sdružení nemocných roztroušenou sklerózou (mar.kaf@seznam.cz)

Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., vedoucí laboratoře pro molekulární patologii Lékařské fakulty UP Olomouc, děkan Lékařské fakulty UP Olomouc v letech 2004-2011 (kolarz@tunw.upol.cz)

MgA. Štěpán Kubišta, ředitel Nové scény Národního divadla (s.kubista@narodni-divadlo.cz)

MUDr. Pavel Kubů; předseda Etické komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (pavelkubu3@gmail.com)

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí Centra adiktologie PK 1. LF UK v Praze (mmiovsky@adiktologie.cz)

Mária Opltová, DiS, zakladatelka denního stacionáře Parkinson, (maoplt@centrum.cz)

MUDr. Martin Votava, Ph.D., vedoucí Farmakologického ústavu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (martin.votava@lfmotol.cuni.cz)

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., vedoucí pro vědu a výzkum Centra adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (twz@adiktologie.cz)


Kontakt s médii zajišťuje Ing. Mgr. Vendula Běláčková (tel: 721 818 692, belackova.vendula@resad.cz).

URL: www.lecebnekonopi.cz, https://facebook.com/lecebne.konopi, www.twitter.com/LecebneKonopi


 

[1] Kanabinoidy: látky na bázi pentylresorcinolu; v přírodě se vyskytují pouze v rostlinách konopí. Je jich několik desítek, a některé jsou psychotropní. Mezi kanabinoidy patří např. kanabinol, kanabidiol, d-8THC, a také d-9-THC. Poslední uvedená látka má nejsilnější psychotropní účinek a je mezinárodně kontrolovanou látkou; současně je také nejlépe prozkoumána co do účinků na zdraví. V České republice je v současnosti legálně dostupné pouze tzv. „technické konopí,“ jež je definováno obsahem d-9-THC nižším než 0,3 % v rostlině a nesmí se zpracovávat jeho květ; možnost jeho léčebného využití tak je minimální.