Perspektivy léčby konopím: zdraví, legislativa, politika - závěry parlamentního semináře

Petice za léčebné využití konopí navazuje na parlamentní seminář, který proběhl 8. dubna 2010. Zástupci relevantních institucí se na něm shodli, že není třeba klást překážky zpřístupnění této léčebné alternativy pro pacienty v České republice.

Audiozáznam semináře je k dispozici na YouTube kanále (www.youtube.com/lecebnekonopi).

Politici, odborníci, pacienti a zástupci veřejnosti našli možné směry v léčbě konopím

TSKOVÁ ZPRÁVA, PRAHA - 12. dubna 2010: V den schůzky Medvěděva s Obamou, který ve Spojených státech hned na začátku svého prezidentského období podpořil právo jednotlivých amerických států na léčebné využití konopí, se v Parlamentu poslanecké sněmovny shodou okolností sešla u příležitosti dlouho plánovaného semináře více než stovka diskutujících na toto téma. Zástupci Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, 1. lékařské fakulty univerzity Karlovy, pacientských spolků i parlamentu spolu s právníky a výzkumníky nastínili, jaké jsou možnosti léčebného využití konopí v České republice. Na půdu poslanecké sněmovny pozval účastníky Ivan Langer, který se problematice dlouhodobě věnuje a na základě semináře by mohl iniciovat legislativní a regulační proces v této oblasti. Potřebnými kroky je zřízení zodpovědné instituce a registrace léčivých přípravků s obsahem konopí.

Seminář uvedl jeho iniciátor, poslanec Ivan Langer: „K tomu, aby se lékařské využití marihuany stalo součástí běžného života potřebujeme změnit náhled na konopí jako na drogu, která je zneužívána, dále potřebujeme, aby lidé, kterým tato léčba pomáhá, měli ke zdroji své léčby přístup, a to například v lékárnách, a aby tak  nemuseli pokoutně vyhledávat to, co jim pomáhá. K tomu potřebujeme i druhou stránku mince – člověk je tvor nedokonalý a potřebuje zákony, a tak by měla existovat státní autorita, která by na tento princip nahlížela. Poslední věc, která je nesmírně důležitá, je výzkum konopných látek.“ Děkan 1. lékařské fakuly Univerzity Karlovy v Praze na slavnostním zahájení semináře zdůraznil, že léčivé účinky konopí nejsou v rozporu s jeho riziky: „Každá látka nebo činnost může být zneužita, každá látka může být jedem – záleží jen na množství, ve kterým může být dávkována, a proto je nutné nastavit velmi přesné a přísné regule, aby nedošlo ke zneužívání látky těmi, kterým pomoci nemůže.“

Konopí léčí bezpečně, rizikům lze zamezit

Zástupci 1. lékařské fakulty UK v prvé řadě rekapitulovali léčebné indikace konopí, které se využívá při stavech nevolnosti spojených zejména s chemoterapií a nemocí AIDS, při bolestivých stavech, při léčbě zeleného zákalu a zejména potom u pacientů, kteří trpí křečovými stavy, tedy při roztroušené skleróze, epilepsii nebo Parkinsonově nemoci. Konopí lze využít také k léčbě migrén, depresí a celé řady dalších stavů. Přehled těchto stavů přednesl doktor Tomáš Zábranský, spoluautor publikace Konopí a konopné drogy, a zdůraznil výhodu léčby konopím oproti dalším způsobům léčby: „Výhodou konopí je extrémně široké rozpětí mezi účinou a toxickou dávkou, kterou by bylo zkonzumování přibližně 40 kilogramů vysokopotentního konopí během jedné hodiny, což je technicky vyloučeno. Riziko předávkování je tedy limitně blízké nule. Řada analgetik má také nepoměrně vyšší závilostní potenciá než konopí.“

Podle účatníka semináře, profesora Lumíra Hanuše z Hebrejské univerzity v Izraeli, jenž se zapsal do historie objevem tělu vlastního kanabinoidu, který v těle přirozeně reguluje celou řadu procesů a váže se na stejné receptory jako právě v konopí obsažená účinná látka THC, existuje přes 30 000 lékařských studií, které účinky THC dokládají. Tyto studie nicméně zatím chybí v případě léčby rakoviny, ačkoli u některých nádorů lze na základě pokusů na zvířatech a izolovaných buňkách předpokládat pozitivní dopad THC. To vše i přesto, že užívání konopí a zejména některé způsoby jeho užívání představují určitá rizika. Těm lze zabránit právě indikací konopí ze strany lékaře. „Víme že u predisponovaných jedinců spouštějí psychózy, u depresí nevíme, jestli je souběh způsoben tím, že ti, kteří kouří konopí, jsou depresivní, nebo ti, kteří jsou depresivní, kouří konopí – na výsledky dlouhodobých studií teprve čekáme. U predisponovaných jedinců lze shledávat rizika i v oblasti kardiovaskulárního systému. Při dobrém zhodnocení stavu pacientů je možné ovšem vyhodnotit rizika u jednotlivých pacintů a rozhodnout, zda je pro ně léčba konopím vhodná,“ uvedl Michal Miovský, vedoucí Centra adiktologie 1. Lf UK.

Mezinárodní úmluvy požadují regulační instituci, ČR potřebuje novelu zákona

Pokud jde o možnosti léčebného využití konopí z hlediska mezinárodního práva, konkrétně úmluv OSN z let 1961 a 1971, jednotlivé státy mají v rámci ochrany veřejného zdraví možnost rozhodnout se o způsobu regulace konopných drog pro výzkumné a léčebné účely. „Mezinárodní protidrogové úmluvy připouštějí využití konopných látek k vědeckým a terapeutickým účelům, po smluvíních státech ale požadují, aby systém podrobili velmi silné kontrole ze strany státu. K výrobě konopí předpokládají vznik nebo určení státní instituce, která bude zkupovat vypěstované konopí a toto konopí bude dále distribuovat. Český zákon o návykových látkách ovšem zakazuje získávat pryskyřici a látky ze skupiny THC z rostlin konopí a pěstovat druhy a odrůdy rostlin konopí, které mohou obsahovat více než 0,3 % THC. Využití konopí z domácích zdrojů tedy brání právě tyto obecné zákazy, které jdou nad rámec mezinárodních závazků. Zmírnění těchto zákazů ve smyslu pěstování rostlin pod přísnou státní kontrolou by tedy v rozporu s mezinárodními úmluvami nebylo,“ představil možnosti pro Českou republiku Petr Zeman z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Novela by se přitom týkala pouze zákona o návykových látkách, jak Zeman doplnil: „Pokud by zákon o návykových látkách nepovažoval pěstování rostlin konopí nebo extrakci pryskyřice za protiprávní jednání, nebylo by nutné měnit ani trestní ani přestupkový zákon, které dále upravují pěstování a distribuci konopných drog.“

Česká republika dále musí zřídit nebo pověřit regulační instituci, která by měla na starosti výkup od všech pěstitelů konopí a jeho distribuci. Jak pěstitelé, tak distributoři by od státu obdrželi licenci. „Stát musí mít určitou agenturu, aby se konopí mohlo pěstovat a zkupovat a aby byla zajištěna kvalita, další distribuce a  zpracování. Na každém zasedání OSN se vždy objevuje otázka pěstování konopí k léčebným využitím a musím říci, že  je na tomto jednání vždy velký apel ke všem 190 státům, aby se pěstování konopí vedlo pod agenturou a kontrolním režimem a aby to nebylo svévolné. V reakci na četné dopisy, které dostáváme, bych ráda připomněla, že v současné době ministerstvo nemůže ani nesmí povolit pěstování konopí a samozřejmě máme i obavy z úniku na černý trh - bez evidence a kontroly,“ vysvětlila Alena Ondroušková z Inspektorátu omamných a psychotropních látek. Možnost vlastního pěstování konopí pro léčbu tedy není v tomto systému zohledňována. Výhodou centrální instituce je ovšem možnost zaručit kvalitu marihuany pro léčebné využití.

Registrace léčivého přípravku je vítaná, SÚKL  zajistí kvalitu

K tomu, aby byla marihuana lékařsky využitelná je totiž nutné, aby splňovala požadavky na hromadně vyráběný léčivý přípravek stanovené Státním ústavem na kontrolu léčiv. SÚKL dle jeho vedoucího Martina Beneše v principu neklade léčbě konopím žádné překážky: „Co se týká možnosti registrovat léčivý přípravek obsahující THC - SUKL tu není proto, aby bránil registraci nebo blokoval přístup k lékům, je tu proto, aby ji umožnil a aby výsledný lék byl účinný a bezpečný a měl patřičnou  jakost. Registrce THC je v principu vítána za splnění těchto podmínek, a očekáváme standardní vědecké a klinické průkazy.“  V tuto chvíli je v Českém lékopise již zaveden dronabinol, syntetický kanabinoid který se používá ve farmakologickém půmyslu, od června 2010 tam bude uveden i olej z technickéh konopí (bez obsahu THC). Žádný přípravek s obsahem THC zatím do procesu registrace přihlášen nebyl.

Profesor Hanuš představil účastníkům zkušenosti z Izraele. Léčebné konopí podle tamního modelu předepisují výhradně lékaři – ti tedy určují, zda je daný pacient vhodným kandidátem pro tento typ léčby. Cena marihuany je zde centrálně stanovena, aby nemohlo docházet ke zneužívání pacientů ze strany černého trhu nebo občanských iniciativ, které se pohybují na hraně zákona. „Pacienti jsou ochotni dát za léčbu ohromné sumy, a přitom vůbec nevědí, co koupili, jestli to nebylo pěstováno na půdě, kde jsou těžké kovy.“ Zdůraznil také, že léčba konopím je v porovnání se standardními medicinskými postupy velice levná.

V publiku semináře byli zastoupeni lékaři, farmakologové a poslanci, ale také například aktivisté ze sdružení Konopí je lék. Aktivisté nenašli s organizátory semináře společnou řeč pokud jde o respektování stávajících právních úprav a jednání v jejich rámci. Aktivisté požadovali úpravu trestního zákona a odstoupení od mezinárodních smluv OSN. V rámci současného práva si přitom nemocný může rostlinu opatřit: pěstování pěti a méně rostlin konopí je od 1. ledna 2010 pouze přestupkem. Každý, kdo marihuanu takto vypěstuje, se ale vystavuje riziku zabavení rostlin a pokutě až do výše 15 000 korun. Pěstování marihuany pro jiného už by bylo klasifikováno jako trestný čin. Nevýhodou tohoto způsobu opatření může být také špatná kvalita rostliny spojená mimo jiné s nesterilním zpracováním a skladováním.

Kontakt pro média: Ing. Mgr. Vendula Běláčková (belackova@adiktologie.cz), tel: +420 721 818 692.

Závěry ze semináře jsou zpřístupněny na www.adiktologie.cz/seminar, najdete jej také na Facebooku.