Odborníci a pacienti bojují peticí za umožnění léčby konopím v ČR: „Další odklady jsou neospravedlnitelné a neetické“

TISKOVÁ ZPRÁVA - Praha, 16. srpna 2011

Zástupci lékařů, pacientů, akademiků a dalších významných osobností v úterý 16. srpna 2011 veřejnosti představili petici za okamžité legislativní změny umožňující v České republice zpřístupnění léčby konopím a související výzkum. Cílem petice, k níž se lze připojit a podpořit ji na www.lecebnekonopi.cz, je upozornit zákonodárce, příslušné vládní úředníky a zástupce relevantních institucí na to, s jakou netrpělivostí a nadějemi na zpřístupnění této léčebné alternativy čekají čeští pacienti. Upozorňuje zároveň, že léčba konopím je v řadě vyspělých zemí běžným standardem.

Dlouhý seznam nemocí, ve kterých je konopí nebo přípravky z něj účinnou nebo dokonce nejúčinnější známou léčbou, sahá od roztroušené sklerózy a Parkinsonovu nemoc přes zánětlivá onemocnění střev, revmatoidní artritidu, nechutenství a zvracení při chemoterapiích a ozařování, neuropatickou bolest, některé typy deprese, až po migrény, zelený zákal a celou řadu kožních onemocnění.

Výhodou konopí v porovnání s většinou dnes dostupné léčby je zejména jeho relativní bezpečnost a s tím související snadná úprava léčebné dávky podle stavu a dispozic pacienta. Toxicita konopí a látek z něj je pozoruhodně nízká, a tak jeho užívání představuje relativně nízkou zátěž pro organismus,“ uvádí člen petičního výboru, doktor Tomáš Zábranský z Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Při vhodných způsobech aplikace, které se vyhýbají procesu hoření, jsou minimalizována rizika nádorů z kouření, a pokud je konopí aplikováno ve spolupráci s lékařem, snižují se také rizika v oblasti duševního zdraví.

Ke zpřístupnění léčebného konopí v České republice je třeba upravit zákon č. 167/1998, o návykových látkách, který v ČR zakazuje jakékoli pěstování konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 %. Dále je třeba určit instituci, která bude pěstování konopí pro účely výzkumu a léčby kontrolovat a tak zamezí jeho úniku na černý trh. Technický krok pak bude představovat registrace konopí jako léčebné látky.“ Tak zní závěry odborného semináře, jenž se uskutečnil na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR již 8. dubna 2010 pod záštitou poslance Ivana Langra a děkana 1. lékařské fakulty UK v Praze Tomáše Zimy za účasti zástupců institucí, jež zahrnovaly Národní protidrogovou centrálu Policie ČR, Státní ústav pro kontrolu léčiv i Inspektorát pro kontrolu omamných látek Ministerstva zdravotnictví ČR. Ti se s přítomnými politiky a odborníky, s pacienty i se zástupci veřejnosti shodli, že není nutné ani žádoucí klást využití ve výzkumu a následně v léčbě v České republice překážky a že ty stávající je třeba odstranit. Nakládání s konopím pro léčebné a výzkumné účely je totiž v souladu s mezinárodními úmluvami Organizace spojených národů, které definují podmínky prohibice některých psychotropních drog včetně konopí.

Od konání parlamentního semináře, jehož výstupy jsou zveřejněny na www.adiktologie.cz/seminar, uběhl již více než rok, příslušné státní orgány však dosud nenašly společnou vůli pro iniciativu, která by léčebné využití konopí a jeho výzkum v České republice umožnila. Tento stav je alarmující zejména s ohledem na skutečnost, že Ministerstvu zdravotnictví novelizaci Zákona o návykových látkách ukládá Legislativní plán vlády ČR na rok 2011. Podle dostupných informací ale Ministerstvo zdravotnictví navzdory četným podnětům ze strany výzkumníků i zákonodárců a především samotných nemocných nechce legislativu pro léčebné a výzkumné využití konopí odblokovat.

Současný stav lze přitom považovat za narušení ústavních práv občanů České republiky na ochranu zdraví podle Listiny základních práv a svobod a za porušení mezinárodních úmluv o zdravotních a sociálních právech, jež Česká republika uznává za závazné. Poškozeným pacientům je přitom odpírána léčba, jež je dostupná v celé řadě vyspělých zemí.  „My parkinsonici beze změny zákona přijdeme na další dlouhé roky o možnost konečně využívat mimořádně účinnou léčbu beze strachu z toho, že děláme cosi nelegálního.  Petice je naše zoufalé volání k Ministerstvu zdravotnictví, vládě a parlamentu, jimž chceme zdůraznit, že další odkládání a byrokratické průtahy jsou nelidské  a ubližují nám i dalším nemocným,“ ilustruje své pohnutky k členství v petičním výboru petice Mária Opltová, pracující v pražském denním stacionáři Parkinson Klub, kde lze petici také podepsat.

Kontakt s médii zajišťuje Ing. Mgr. Vendula Běláčková (721 818 692, belackova@adiktologie.cz).

Facebook: https://facebook.com/lecebne.konopi

Twitter: www.twitter.com/LecebneKonopi