Howard Marks, spisovatel

"Please act quickly to those who are ill. / Prosím jednejte rychle, abyste pomohli těm, co jsou nemocní." Howard Marks, spisovatel