Léčebné využití konopí - přehled léčebných stavů

Následující přehled uvádí stavy, při kterých je konopí účinnou nebo nejúčinnější známou léčbou.

Konopí je účinnou léčbou u následujících stavů:

 • nevolnost a zvracení,
 • roztroušená skleróza,
 • astma,
 • některé typy deprese,
 • obsedantně-kompulzivní poruchy,
 • tiky,
 • migrény,
 • ADHD,
 • anorexie,
 • zánětlivá onemocnění střev,
 • anorexie,
 • revmatoidní artritida,
 • Tourettův syndrom,
 • Huntingtonova chorea,
 • Parkinsovona nemoc,
 • zelený zákal (zvýšení nitroočního tlaku),
 • epilepsie,
 • a další…

Konopí je nejúčinnější známou léčbou s minimem vedlejších účinků u následujících stavů:

 • nechutenství (při chemoterapii nebo AIDS),
 • neuropatická bolest (analgetikum).

Konopí může mít léčebné účinky u následujících stavů (nedostatečný nebo nejednoznačný výzkum):

 • rakovina tlustého střeva,
 • rakovina plic,
 • kožní nádory,
 • nádory prsu,
 • nádory centrální nervové soustavy,
 • rakovina slinivky břišní,
 • některá psychiatrická onemocnění.

ZDROJ: Miovský, M., et al. (2008). Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium. Praha, Grada Publishing.